Доставка и топла вулканизация на гумено-транспортни ленти

Доставка и вулканизация на гумено-транспортни ленти.

Разполагаме с:

  • Преса за топла вулканизация.
  • Ремонтна преса за ремонт на гумено-транспортни ленти.
  • Предлагаме и студена вулканизация на гумено-транспортни ленти.