Ребрести ленти


Гумено-текстилни транспортни ленти тип “Шеврон” (оребрени)

Профил на
транспортните ленти
Ширина,
мм
Размери на гумените ребра, мм
дължина,
мм
Височинa (Н) мм
стъпка
мм
брой на ребрата
в 1л.м.
V   300
400 – 600
220
15
146
13
V   460
600 – 800
350
15
250
8
V   600
700 – 1200
480
15
292
6
V   750
800 – 1200
750/530
15
300
4/3
U   550
600 – 1200
290
25
250
4

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За окомплектовка на транспортьори, пренасящи насипни материали под наклон до 35°.