Дейност

  • Доставка на гумено-текстилни транспортни ленти. Гладки, оребрени (шеврон). Широчина на лентите до 2000 мм. Постоянна наличност на склад от 500 мм до 1200 мм. с дебелина на транспортните ленти от 10 мм. до 14-16 мм. Класове на лентите EP-400, EP-500, EP-630, EP-800, EP-1000.
  • Топла вулканизация с преса до 1200 мм.
  • Ремонт на гумени транспортни ленти.
  • Доставка на транспортни ролки.
  • Снаждащи скоби.

 

Каучук Строй Инженеринг ЕООД разполага на склад със следните видове транспортни ленти и свързващи елементи: