Гладки ленти

Елементи и Типове

В конструкцията на лентите влизат два основни елемента :
Носеща част / каркас /, изградена от различни видове тъкани
Гумени покрития – / протектори / – работен и неработен
Произвеждат се ленти с текстилна основа.

ВИДОВЕ ТЪКАНИ
ОБОЗНАЧЕНИЕ И ТИПОВЕ
Полиамидни
PP-100; PP-125; PP-150; PP-160; PP-200;
PP-300; PP-400; PP-500; PP-630; PP-750
Полиестерни

EP-80; EP-100; EP-125; EP-160; EP-200;
EP-250; EP-315; EP-400; EP-400; EP-630

Металокордна тъкан тип “Флексимат”
IWR-1000; IWR-1200; IWR-1600;
IWR-2000; IWR-2500; IWR-3150

При производството на транспортни ленти предназначени за работа в тежки условия се поставят и защитни вложки (брекер) – една или две.Произвеждат се транспортни ленти със и без гумени покрития (протектори), кантирани и некантирани.Дебелината на гумените покрития, дебелината и дължината на тр.ленти се определя по споразумение между потребителя и производителя.

ЛЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Гумено-текстилни транспортни ленти с общо предназначение

ПОКАЗАТЕЛИ

ТИП НА ГУМЕНОТО ПОКРИТИЕ

БДС 9965
АА
B

N

P
Q
DIN 22102
W
X
Y
Z
ГОСТ 20-85
Б
А
Б
U
C
Якост на опън, MPa, min
18
25
20
15
10
Относително удължение при скъсване, %, min
400
450
400
350
300

Изтриваемост по
Шопер-Шлобах, mm3, max

80 (AA)
90(W)

150
120

140 (N)
150(Y)
130 (Р)
250 (Z)
200 (Q)
Предназначение:
за особено абразивни материали-до 500 мм
за силно абразивни материали–до
400 мм
за силно aбразивни материали и въглища – до
250 мм
за средно абразивни материали – до 80 мм и въглища – до 250 мм
за неабразивни и селскостопански продукти

ЛЕНТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Гумено-текстилни тр.ленти със специално предназначение
Произвеждат се ленти със специално предназначение на работнотогумено покритие.

ВИД НА ТРАНСПОРТНАТА ЛЕНТА
ТОПЛОУСТОЙЧИВА
ТРУДНОГОРИМА
АНТИСТАТИЧНА
МАСЛОУСТОЙЧИВА
СТУДОУСТОЙЧИВА
ОБОЗНАЧЕНИЕ:

ТИП НА ГУМЕНОТО ПОКРИТИЕ

по БДС 12423
К
по DIN 22102
DIN 22103
DIN 22104
T
K
E
G
R
по ГОСТ 20-85
Т
Г
М
Предназначение
За пренасяне на горещ материал /до 200°С/ в насипно състояние, агломерат и др.
За минната и каменовъглена промишленост, където съществува опасност от пожар.
Устойчиви са на горене с пламък и провеждат статично електричество.
За пренасяне на материали в агресивна среда – масла, бензин и др.
За работа при ниски температури до -55°С.

Транспортните ленти се произвеждат със следните стандартни ширини, мм:
300; 400; 500; 650; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200.

 

Технически характеристики

ЛЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

В зависимост от якостта на опън по основа ( N/mm ) се произвеждат следните класове транспортни ленти, дадени в таблицата :

Клас на транспортна лента, N/mm
Якост на опън по основа, N/mm, min
80; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 300; 315; 400;
450; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000;
2500; 3150; 3500

80; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 300; 315; 400;
450; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000;
2500; 3150; 3500

Показатели на гумено-текстилните транспортни ленти.

Дебелина на протекторите, mm
Работен
3 – 10
Неработен
2 – 5

В таблицата е дадена адхезията между текстилните вложки, както и между протекторите и вложките.

Адхезия, N/mm, min
Между протекторите и вложките (протектор / вложка)
5.0
Между вложките (вложка/вложка)
5.0

В зависимост от предназначението на гуменото покритие се произвеждат няколко типа обикновени и абразивоустойчиви транспортни ленти, дадени в таблицата.

ПОКАЗАТЕЛИ

ТИП НА ГУМЕНОТО ПОКРИТИЕ

БДС 9965
АА
B

N

P
Q
DIN 22102
W
X
Y
Z
ГОСТ 20-85
Б
А
Б
U
C
Якост на опън, MPa, min
18
25
20
15
10
Относително удължение при скъсване, %, min
400
450
400
350
300

Изтриваемост по
Шопер-Шлобах, mm3, max

80 (AA)
90(W)

150
120

140 (N)
150(Y)
130 (Р)
250 (Z)
200 (Q)
Предназначение:
за особено абразивни материали-до 500 мм
за силно абразивни материали–до
400 мм
за силно aбразивни материали и въглища – до
250 мм
за средно абразивни материали – до 80 мм и въглища – до 250 мм
за неабразивни и селскостопански продукти

ЛЕНТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Гумено-текстилни тр.ленти със специално предназначение
Произвеждат се ленти със специално предназначение на работнотогумено покритие.

ВИД НА ТРАНСПОРТНАТА ЛЕНТА
ТОПЛОУСТОЙЧИВА
ТРУДНОГОРИМА
АНТИСТАТИЧНА
МАСЛОУСТОЙЧИВА
СТУДОУСТОЙЧИВА
ОБОЗНАЧЕНИЕ:

ТИП НА ГУМЕНОТО ПОКРИТИЕ

по БДС 12423
К
по DIN 22102
DIN 22103
DIN 22104
T
K
E
G
R
по ГОСТ 20-85
Т
Г
М
Предназначение
За пренасяне на горещ материал /до 200°С/ в насипно състояние, агломерат и др.
За минната и каменовъглена промишленост, където съществува опасност от пожар.
Устойчиви са на горене с пламък и провеждат статично електричество.
За пренасяне на материали в агресивна среда – масла, бензин и др.
За работа при ниски температури до -55°С.